Geëmancipeerde patiënten?

 • Bericht auteur:
 • Bericht gepubliceerd op:27 september 2016
 • Berichtcategorie:Gezondheid
 • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Dr. Laura Visser Online zorg als de zorg van de toekomst In het nieuws lezen we vaak over de veranderende rol van de patiënt door de opkomst van het Internet. Daarbij worden vaak voorbeelden genoemd van ‘dokter Google’ (je symptomen googelen en op basis daarvan zelf je diagnose stellen), maar het Internet wordt ook op steeds verdergaande manieren ingezet…

Lees verderGeëmancipeerde patiënten?

Opvoeders tegen wil en dank. Democratie en burgerschapsvorming in Nederland

 • Bericht auteur:
 • Bericht gepubliceerd op:14 september 2016
 • Berichtcategorie:Politiek
 • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Dr. Wim de Jong Sinds de eeuwwisseling wordt de krantenlezer regelmatig opgeschrikt door pleidooien om incompetente kiezers, die ‘ongeïnformeerde’ stemkeuzes maken, een test te laten ondergaan alvorens hun stem uit te mogen brengen. Het is niet toevallig dat daar niet naar wordt geluisterd. Fundamenteel aan de democratie is namelijk dat het niet relevant is wat een ander van iemands…

Lees verderOpvoeders tegen wil en dank. Democratie en burgerschapsvorming in Nederland

Democratisch burgerschap kun je leren

 • Bericht auteur:
 • Bericht gepubliceerd op:12 september 2016
 • Berichtcategorie:Politiek
 • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Dr. Dana Feringa De rol van gemeenten en jeugd is veranderd, wat nu? Gemeenten staan voor een grote uitdaging in het sociale domein. Met de overgang van Algemene Wet Bijzonders Ziektekosten (AWBZ) naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs in 2015 is de rol die gemeenten spelen met betrekking…

Lees verderDemocratisch burgerschap kun je leren

De diverse en complexe rol van media in een democratische samenleving

Auteurs: Stijn Joye, Daniël Biltereyst & Sofie Van Bauwel In het hedendaagse tijdperk van toenemende globalisering en mediatisering ervaren we onze samenleving in al haar diversiteit en complexiteit hoofdzakelijk via verschillende media. Ondanks alle kritiek op én relativering van de macht van media, kan niet ontkend worden dat ze een centrale rol spelen in de wijze waarop we de ons omringende…

Lees verderDe diverse en complexe rol van media in een democratische samenleving

Decentralisatie en democratie: het belang van niet gekozen vertegenwoordigers

 • Bericht auteur:
 • Bericht gepubliceerd op:6 juli 2016
 • Berichtcategorie:Politiek
 • Leestijd:7 minuten gelezen

Auteurs: Dr. Hester van de Bovenkamp en Dr. Hans Vollaard Op 1 januari 2015 zijn er belangrijke taken op het gebied van zorg en sociale zaken van het rijk naar gemeenten gedecentraliseerd. Deze decentralisaties hebben als doel om op het lokale niveau zo efficiënt mogelijk maatwerk aan cliënten en patiënten te leveren. Een tweede daaraan gerelateerd doel is het vergroten…

Lees verderDecentralisatie en democratie: het belang van niet gekozen vertegenwoordigers