Over Versvak

Hoe het allemaal begon…

In 2013 heeft Marijn van Klingeren Versvak opgericht. Het idee? De sociale wetenschappen direct en voor iedereen toegankelijk maken. Zonder omwegen, zonder poespas en in begrijpelijke taal. Versvak richt zich daarom voornamelijk op korte stukjes tekst met hedendaagse, relevante sociale thema’s en bevindingen uit onder andere de sociologie, politicologie, psychologie, communicatiewetenschappen en onderwijskunde. Door (jonge) wetenschappers en vakidioten met passie voor hun vakgebied. Met deze stukjes hopen we diepgang aan te bieden aan actuele thema’s die regelmatig in het nieuws worden besproken. Middels vakkennis, vers van het veld dus!

Nu

Sinds december 2019 hebben Wouter de Tavernier en Jeanette Renema het spreekwoordelijke stokje overgenomen en zullen zij samen het co-hoofdredacteurschap van Versvak verder dragen. Voor die gelegenheid is Versvak in een nieuw jasje gestoken.

Overleg

Vlaanderen, Nederland en het buitenland

Sinds kort is Versvak voor Vlamingen en Nederlanders met vakkennis uit België, Nederland, en uit het verdere buitenland. Sociale onderwerpen beperken zich nu eenmaal niet tot de landsgrenzen en we zouden de complexiteit van de sociale thema’s teniet doen door geïsoleerd te werken.

Zelf een stukje schrijven?

Ben je een sociaal wetenschapper of een sociaal onderzoeker in het veld en zou je graag een bijdrage willen leveren? Of ben jij een sociaal onderzoeker uit Vlaanderen of Nederland in het buitenland en heb je interesse in het schrijven van een stukje over je onderzoek met een vergelijkend perspectief? Neem dan contact met ons op middels het volgende formulier.