Dr. Annemiek Linn


Auteur bij Versvak

Annemiek Linn studeerde communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift schrijft ze over de manier waarop een gezondheidsboodschap het beste gecommuniceerd kan worden en hoe de inhoud vervolgens kan worden aangepast aan de individuele ontvanger om zo tot optimale patiëntuitkomsten te komen. Momenteel is ze werkzaam als universitair docent binnen de programmagroep Persuasieve Communicatie van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). In haar onderzoek streeft ze ernaar om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om technologieën in te zetten om de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren. Daarnaast onderzoekt ze de impact die het online informatiezoekgedrag van de patiënt heeft op de gesprekken in de spreekkamer.


Blogs