Dr. Ina ter Avest


Auteur bij Versvak

Dr. K. H. (Ina) ter Avest is opgeleid als Cultuur- en Godsdienstpsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2003 is zij aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd op de ontwikkeling van het godsconcept van leerlingen in een interculturele en interreligieuze onderwijscontext. Zij heeft zich geschoold in de theorie en werkwijze van het Meerstemmig Zelf (Dialogical Self Theory en Zelf Kennis Methode) en heeft deze scholing uitgebreid met een opleiding tot psychodramatherapeut.

Op de VU in Amsterdam werkte zij van 2004 – 2014 als godsdienst-pedagoge. Als lector is zij van 2004-2008 werkzaam geweest aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, en van 2010-2014 als lector ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ aan Hogeschool Inholland. Vanaf 2001 heb heeft zij een eigen coaching en consultant praktijk Z-in-gesprek’. De theorie van het Meerstemmig Zelf en de Zelf Kennis Methode vormen een belangrijke theoretische inspiratie voor haar coaching en consultancy activiteiten, evenals praktische werkvormen op het gebied van psychodrama.


Blogs