Dr. Jeanette Renema


Hoofdredacteur bij Versvak

Jeanette woont momenteel in Silicon Valley na haar hoofdstuk in Singapore te hebben afgesloten. In Singapore werkte ze twee jaar als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling ‘Social Service Research Centre’ (SSR) aan de National University of Singapore (NUS).

Ze onderzocht daar onder andere de effectiviteit van sociaal werk programma’s en was nauw betrokken bij de ‘In-Work Poverty and the Challenges of Getting by among the Young’ en ‘Covid-19 Social Data Bank’ projecten. Verder analyseerde ze met regelmaat enquête- en administratiedata voor academische artikelen, afdelingbulletins en verscheidende overheidsrapporten.

Naast haar academisch onderzoek fungeerde Jeanette ook als consulent enquête design en onderzoek op de afdeling en gaf ze geregeld onderzoekstraining aan sociaal werkers of beleidsambtenaren die graag de effectiviteit van hun sociale programma’s wilden toetsen.

Jeanette is eind 2018 als sociologe gepromoveerd aan de Radboud Universiteit, waar ze voor haar promotie-onderzoek onderdeel uitmaakte van het internationale MIFARE (Migrants’ Attitudes toward the Welfare State) team. Voor haar proefschrift keek ze naar hoe diverse groepen immigranten zich tot de verzorgingsstaat verhouden en paste zij kwantitatieve analysemethoden toe. Jeanette heeft verder een master in de internationale betrekkingen en vergelijkend politicologisch onderzoek (KU Leuven), een bachelor in de politicologie (Radboud Universiteit), propedeuse in de toegepaste psychologie (Hogeschool Hanzesteden) en een diploma sociaal pedagogisch werk (ROC) .

Jeanette is een enthousiaste redacteur en hoopt met behulp van Versvak anderen te bereiken die ook nieuwsgierig naar zijn de verschillende aspecten van de maatschappij, de relaties tussen de verscheidende groepen in de samenleving en hoe instituties zich verhouden tot de mens.


Blogs