Dr. Jeanette Renema


Co-hoofdredacteur bij Versvak

Jeanette werkt als postdoctoral fellow bij het Social Service Research Centre (SSR) aan de National University of Singapore (NUS). Hier bestudeert zij de effecten van ‘social services’ (sociaal werk-programma’s) in Singapore en is ze onder andere betrokken bij het project ‘In-Work Poverty and the Challenges of Getting by among the Young project’. Verder doet ze momenteel onderzoek naar een verscheidenheid van houdingen onder de Europese bevolking. Naast haar academisch onderzoek fungeert ze ook als consulent binnen de ‘Research Capabilities Service’ van haar onderzoeksafdeling en geeft ze in-house trainingen over survey design aan sociaal werkers die graag de effectiviteit van hun programma’s willen toetsen.

Jeanette is eind 2018 als sociologe gepromoveerd aan de Radboud Universiteit, waar ze voor haar promotie-onderzoek onderdeel uitmaakte van het internationale MIFARE (Migrants’ Attitudes toward the Welfare State) team. Jeanette keek specifiek naar hoe diverse groepen immigranten zich tot de verzorgingsstaat verhouden en paste zij kwantitatieve analysemethoden toe. Jeanette heeft een bachelor in de politicologie (Radboud Universiteit) en een master in de politieke wetenschappen (KU Leuven).


Blogs