Dr. Marijn van Klingeren


Auteur bij Versvak

Marijn is als universitair docent verbonden aan de afdeling sociologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij promoveerde in 2014 bij de afdeling politieke politieke communicatie aan de UvA alwaar zij onderzoek deed naar media-invloeden op houdingen ten aanzien van immigratie en Europese integratie. Momenteel houdt zij zich met name bezig met de gevolgen van terrorisme op mediaberichtgeving en houdingen ten opzichte van Moslims als wel van Moslims zelfs.


Blogs