Actief burgerschap bevorderen? Zet in op kennis

Auteur: Edwin Slijkhuis* Een democratie veronderstelt politieke participatie van burgers. Burgers kunnen hun voorkeuren en opvattingen kenbaar maken, en op die manier invloed uitoefenen op de keuzes die de overheid maakt. Om jongvolwassenen voor te bereiden op politieke activiteiten zijn scholen in veel Europese landen verplicht, of worden zij gestimuleerd, om hun leerlingen onderwijs te geven in burgerschap. Zo ook…

Lees verderActief burgerschap bevorderen? Zet in op kennis

Opvoeders tegen wil en dank. Democratie en burgerschapsvorming in Nederland

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:14 september 2016
  • Berichtcategorie:Politiek
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Dr. Wim de Jong Sinds de eeuwwisseling wordt de krantenlezer regelmatig opgeschrikt door pleidooien om incompetente kiezers, die ‘ongeïnformeerde’ stemkeuzes maken, een test te laten ondergaan alvorens hun stem uit te mogen brengen. Het is niet toevallig dat daar niet naar wordt geluisterd. Fundamenteel aan de democratie is namelijk dat het niet relevant is wat een ander van iemands…

Lees verderOpvoeders tegen wil en dank. Democratie en burgerschapsvorming in Nederland

Democratisch burgerschap kun je leren

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:12 september 2016
  • Berichtcategorie:Politiek
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Dr. Dana Feringa De rol van gemeenten en jeugd is veranderd, wat nu? Gemeenten staan voor een grote uitdaging in het sociale domein. Met de overgang van Algemene Wet Bijzonders Ziektekosten (AWBZ) naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs in 2015 is de rol die gemeenten spelen met betrekking…

Lees verderDemocratisch burgerschap kun je leren

Nieuwe media, nieuw burgerschap: Maatschappelijke en politieke betrokkenheid in de 21ste eeuw

Auteur: Joyce Neys Er is veel discussie over het gebrek aan politieke en maatschappelijke betrokkenheid van burgers in moderne Westerse democratieën. Vooral jongeren zouden zich nauwelijks nog druk maken om politieke vraagstukken en nog amper deelnemen aan de formele politieke processen zoals bijvoorbeeld stemmen. Jongeren zouden het niet als nuttig of zinvol ervaren om zich te verdiepen in de complexe…

Lees verderNieuwe media, nieuw burgerschap: Maatschappelijke en politieke betrokkenheid in de 21ste eeuw