Actief burgerschap bevorderen? Zet in op kennis

Auteur: Edwin Slijkhuis* Een democratie veronderstelt politieke participatie van burgers. Burgers kunnen hun voorkeuren en opvattingen kenbaar maken, en op die manier invloed uitoefenen op de keuzes die de overheid maakt. Om jongvolwassenen voor te bereiden op politieke activiteiten zijn scholen in veel Europese landen verplicht, of worden zij gestimuleerd, om hun leerlingen onderwijs te geven in burgerschap. Zo ook…

Lees verderActief burgerschap bevorderen? Zet in op kennis

Mediaopvoeding en digitale geletterdheid

Auteur: Natascha Notten De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het belangrijk is dat kinderen en jongeren mediawijs en digitaal geletterd zijn. In onze huidige digitale en op kennis gebaseerde samenleving zijn dergelijke online vaardigheden onmisbaar, zowel voor het welzijn kinderen en jongeren als voor hun toekomstige maatschappelijke carrière. Onder digitale geletterdheid worden vaardigheden verstaan zoals het kunnen vinden van…

Lees verderMediaopvoeding en digitale geletterdheid

Democratisch burgerschap kun je leren

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:12 september 2016
  • Berichtcategorie:Politiek
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Dr. Dana Feringa De rol van gemeenten en jeugd is veranderd, wat nu? Gemeenten staan voor een grote uitdaging in het sociale domein. Met de overgang van Algemene Wet Bijzonders Ziektekosten (AWBZ) naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs in 2015 is de rol die gemeenten spelen met betrekking…

Lees verderDemocratisch burgerschap kun je leren

Is mediamultitasking onder jongeren zorgelijk?

Auteur: Winneke van der Schuur, MSc. Door recente technologische ontwikkelingen hebben jongeren 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikking over media. Jongeren gebruiken deze media dan ook veelvuldig, namelijk meer dan zes uur per dag. Bovendien is het opvallend dat jongeren steeds vaker meerdere media tegelijkertijd gebruiken. Tijdens het kijken van televisie sturen ze bijvoorbeeld berichten naar vrienden…

Lees verderIs mediamultitasking onder jongeren zorgelijk?

Een halve eeuw Islamitisch onderwijs op Nederlandse scholen

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:30 april 2016
  • Berichtcategorie:Onderwijs
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteurs: Ina ter Avest, Marjoke Rietveld-van Wingerden Vanaf 1960 zijn in landen als Italië, Spanje, Turkije en Marokko arbeiders geworven om te voldoen aan de behoefte aan arbeidskrachten in Noord-Europa. Zij werden ‘gastarbeiders’ genoemd, omdat zowel de arbeiders als de ontvangende landen uitgingen van een tijdelijke situatie. Van de gastarbeiders uit Turkije en Marokko waren de meesten moslim, toen een…

Lees verderEen halve eeuw Islamitisch onderwijs op Nederlandse scholen