Actief burgerschap bevorderen? Zet in op kennis

Auteur: Edwin Slijkhuis* Een democratie veronderstelt politieke participatie van burgers. Burgers kunnen hun voorkeuren en opvattingen kenbaar maken, en op die manier invloed uitoefenen op de keuzes die de overheid maakt. Om jongvolwassenen voor te bereiden op politieke activiteiten zijn scholen in veel Europese landen verplicht, of worden zij gestimuleerd, om hun leerlingen onderwijs te geven in burgerschap. Zo ook…

Lees verderActief burgerschap bevorderen? Zet in op kennis

Identiteitspolitiek en haar gevolgen

Auteur: Marijn van Klingeren Dat het politieke landschap in Nederland verandert mag geen verrassing heten. Sinds de jaren ‘00 zijn grote partijen steeds verder aan het versplinteren en de zwevende kiezer versplintert mee. De versplintering is zover doorgezet dat de grootste partijen tijdens de provinciale statenverkiezingen van dit jaar voor het eerst nog geen 15% van de stemmen kregen. Tegelijkertijd…

Lees verderIdentiteitspolitiek en haar gevolgen

Wat meer inspraak is prima, maar zijn referenda de manier?

Auteur: Marijn van Klingeren Precies 1,5 referenda waren er nodig voor de Tweede Kamer om de Wet Raadgevend Referendum (WRR) uit 2015 terug te willen draaien.  Een krappe maand voordat we naar de stembus gingen voor ons tweede volksreferendum (op 22 februari J.l.) stemde de Tweede Kamer voor het intrekken van de referendumwet die het WRR referendum mogelijk maakte. Na…

Lees verderWat meer inspraak is prima, maar zijn referenda de manier?

Democratisch burgerschap kun je leren

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:12 september 2016
  • Berichtcategorie:Politiek
  • Leestijd:5 minuten gelezen

Auteur: Dr. Dana Feringa De rol van gemeenten en jeugd is veranderd, wat nu? Gemeenten staan voor een grote uitdaging in het sociale domein. Met de overgang van Algemene Wet Bijzonders Ziektekosten (AWBZ) naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Jeugdwet en Passend Onderwijs in 2015 is de rol die gemeenten spelen met betrekking…

Lees verderDemocratisch burgerschap kun je leren

Decentralisatie en democratie: het belang van niet gekozen vertegenwoordigers

  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:6 juli 2016
  • Berichtcategorie:Politiek
  • Leestijd:7 minuten gelezen

Auteurs: Dr. Hester van de Bovenkamp en Dr. Hans Vollaard Op 1 januari 2015 zijn er belangrijke taken op het gebied van zorg en sociale zaken van het rijk naar gemeenten gedecentraliseerd. Deze decentralisaties hebben als doel om op het lokale niveau zo efficiënt mogelijk maatwerk aan cliënten en patiënten te leveren. Een tweede daaraan gerelateerd doel is het vergroten…

Lees verderDecentralisatie en democratie: het belang van niet gekozen vertegenwoordigers