Werkgeheugentraining tegen amfetamine of cocaïnegebruik
  • Bericht auteur:
  • Bericht gepubliceerd op:7 oktober 2013
  • Berichtcategorie:Gezondheid
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Auteur: Mieke ter Mors-Schulte, MSc.

De vraag naar behandeling van cocaïneverslaving neemt in Nederland steeds meer toe. Waren er in 1994 bijna 8500 mensen die om hulp vroegen, in 2009 waren er al bijna 18.000 hulpvragenden. Veel gebruikers geven aan dat hun amfetamine- en/of cocaïnegebruik niet altijd een bewuste keuze is, soms lijkt het ze meer te overkomen. Onderzoek heeft laten zien dat spontane en soms onbewuste mentale gewoontes hierbij een belangrijk rol spelen. Mentale gewoontes worden zo snel uitgevoerd dat u zich er vaak niet bewust van bent en dat u ze moeilijk kunt veranderen door er bewust op te letten. Hiervoor is controle over deze gewoontes nodig, deze controle is vaak niet sterk genoeg om de gewoontes in de hand te houden. Een manier om deze controle te vergroten is met behulp van (online) werkgeheugentraining.

Werkgeheugen

Met het werkgeheugen kunnen mensen voor een korte tijd informatie opslaan en die informatie actief houden en bewerken. Werkgeheugen wordt in het dagelijks leven veel gebruikt. Het oplossen van een ingewikkeld probleem gaat bijvoorbeeld makkelijker wanneer de onderdelen van het probleem onthouden kunnen worden om later te gebruiken. Een ander voorbeeld is wanneer we tijdens een gesprek belangrijke informatie krijgen en we die informatie moeten onthouden terwijl we eerst het gesprek afronden. Een beter werkgeheugen leidt dus tot een beter functioneren in het dagelijks leven.

Werkgeheugentraining

Het verbeteren van werkgeheugen kan door dit te trainen. Het trainen van werkgeheugen gebeurt door middel van oefeningen. Deze oefeningen kunnen verbaal of non-verbaal zijn. Voorbeelden van oefeningen zijn bijvoorbeeld het onthouden van een bepaald patroon van oplichtende figuren of het achterstevoren opnoemen van een letterreeks. Om ergens beter in te worden, zal je moeten oefenen op jouw maximale niveau. Dit geld ook voor werkgeheugentraining; je moet constant op het maximale niveau trainen, waardoor de training moeilijk en uitdagend blijft. Een andere eigenschap van werkgeheugentraining is dat je een bepaalde oefening vaak moet herhalen. Dit is te vergelijken met trainen in de sportschool. Ook daar moet je de oefeningen vaak doen voordat je resultaat ziet.

Onderzoek

Aan de Universiteit van Amsterdam wordt er onderzocht wat het effect is van deze werkgeheugentraining op het minderen van, of stoppen met het gebruik van cocaïne of amfetamine. Tijdens 25 dagen wordt er zelfstandig en online het werkgeheugen getraind. Verwacht wordt dat hierna het gebruik zal afnemen of zelfs zal stoppen, doordat de controle over gewoontes is toegenomen. Geïnteresseerden kunnen zich wenden tot de website.

Door: Mieke ter Mors Schulte | m.termors.schulte@gmail.com | Universiteit van Amsterdam, Ontwikkelingspsychologie, ADAPT lab & Academisch Medisch Centrum, Amsterdam | Website: www.impliciet.eu

Voor zwaar gebruikende mannen komt er eind dit jaar ook een uitgebreider onderzoek beschikbaar, waarin de werkgeheugentraining gecombineerd wordt met het vrij verkrijgbare medicijn N-acetylcysteine. Meer informatie verkrijgbaar door te mailen naar takecontrol.uva@gmail.com.

Mieke ter Mors-Schulte studeerde Psychobiologie (bachelor) en Cognitive Neuroscience (onderzoeksmaster), beide aan de Universiteit van Amsterdam. Bij de vakgroep Ontwikkelingspsychologie heeft zij stages gelopen waarbij zij zich bezig hield met neurale correlaten van verslaving. Nu is ze bij dezelfde vakgroep werkzaam als PhD kandidaat en houdt zij zich voornamelijk bezig met onderzoek naar behandeling van verslaving door in te spelen op onderliggende cognitieve processen.